Biz hakda

Taryh

Guanç Guangzhouou Sieyi Awtomatlaşdyryş Tehnologiýa Co., Ltd.

2011-nji ýylyň 1-nji martynda tebigy adamlar tarapyndan gözegçilik edilýän çäklendirilen jogapkärçilikli kompaniýa hökmünde döredildi.Biz vakuum örtük ultra-pes temperaturaly suw buglaryny almak nasos tehnologiýasyny gözlemek we ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan tehnologiýa esasly kompaniýa.Özbaşdak işlenip düzülen WVCP seriýaly suw buglaryny almak nasosy garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýedir we enjamlar bilen baglanyşykly parametrleri we öndürijiligi halkara derejesinde.Müşderilere iň oňat çözgütler, hünär tehniki hyzmatlary, ygtybarly we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek we kömek etmek üçin ýokary derejeli pes temperaturaly suw buglaryny nasos in engineeringenerçilik gözleg we ösüş topary we netijeli tehniki hyzmat topary bar. müşderilerimiz önümiň hilini ýokarlandyrmakda, önümçiligiň netijeliligini we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda, uzak möhletleýin ösüş gözlemek üçin müşderiler bilen el-ele berip işleýäris.

takmynan1

Marka gymmaty

Guanç Guangzhouou Sieyi vakuum tehnologiýasy Günorta Hytaýda aşa pes temperaturaly suw buglaryny ele alýan enjamlary öndürmek we hyzmat etmekde ýöriteleşen ýeke-täk tehnologiýa kompaniýasydyr.Guanç Guangzhouou Sieyi gözleg we garaşsyz marka kriogen çiller öndürmek, dürli import we içerki kriogen çillerleri we esbaplary satmak, enjamlary bejermek we üýtgetmek, müşderi enjamlaryny dolandyrmak we beýleki hyzmatlar bilen meşgullanýar.

Topar görkezişi

Topar görkezişi

Kompaniýanyň medeniýeti

Görüş:Wakuum örtük we kriogen tehnologiýasy adamlaryň durmuşyna has köp tolgunma getirsin!
Iş pelsepesi:Ajaýyp enjam öndürijiligi we tehniki hyzmatlary bilen müşderiler bilen gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýuň.
Hil:iň ýokary hünär we ussatlyk ruhy.
Kanagat:Meseleleri müşderileriň nukdaýnazaryndan pikir ediň, müşderiniň garaşyşlaryndan has ýokary boluň.Diňe müşderiler üçin gymmatlyk döretmek bilen, kompaniýa barlygyň gymmatyna eýe bolup biler we müşderileriň ösjekdigine we ösjekdigine we gymmatymyzyň doly görkezilip bilinjekdigine umyt edýäris.