Sowadyjy aýlanyş ulgamy

 • Sowuklama aýlanyş ulgamy

  Sowuklama aýlanyş ulgamy

  Howa sowadylan / möhürlenen ulgamyň ugrukdyrylyşy

  Toplumlaýyn suw çüýşeleri täze gurnamalar, giňelmeler ýa-da çalyşmalar üçin kynçylykly enjamlary çalyşmagy azaldýar.

  Ykjam we kiçi giňişlik görnüşi.

  Turbalary gysmak we adaty gaýyşlar bilen aýyrmak kynçylyklaryny aradan aýyrmak üçin bir kran bilen aýryp bolýar.

  Aýlanýan burun ugruny erkin üýtgedip bolýar.

  Şeýle hem, senagat tehnikasy we analitiki ölçeg enjamlary ýaly ýylylyk öndürýän komponentleri sowatmak üçin giňden ulanylyp bilner.Howpsuzlyk aýratynlyklarynyň giň toplumyna eýedir we köp sanly amaly üçin amatly.