Suw çileri

  • Senagat suwy sowadyjy çiller 1HP-30HP

    Senagat suwy sowadyjy çiller 1HP-30HP

    Senagat suw sowadyjylary, galyplaryň ýa-da maşynlaryň sowamagyny güýçlendirmek üçin otag temperaturasynda suwy belli bir temperaturada sowatmak üçin kompressorlary ulanýarlar.Esasan üç sany özara baglanyşykly ulgam bar: sowadyjy aýlanyş ulgamy, suw aýlanyş ulgamy we elektrik awtomatiki dolandyryş ulgamy.XIEYI howa bilen sowadylan aýlaw sowadyjy, ýokary hilli we owadan görnüşi bilen içerde we daşary ýurtda ösen we häzirki zaman tehnologiýalaryny siňdirýär.Gowy öndürijiligi, pes sesi bar, ýüklere görä sazlanýar we enjamyň ömrüni uzaltmak üçin awtomatiki usulda işleýär.Amal ýönekeý, wagt sazlanýar, şowsuzlyk derejesi pes we howpsuzlyk ýokary.Plastmassa enjamlary, elektroplatirleme, plazma pürküji, ösümlikler, myhmanhanalar, himiýa serişdeleri, hassahanalar we beýleki senagat ýataklary ýaly ägirt uly we giň programmalar bar.